คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาคมเพื่อเป็นข้อมูลในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

       วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564  ณ Read more

18,705 total views, 2,407 views today

ม.นเรศวร จัดประชุมทำความเข้าใจวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK อย่างถูกวิธี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

        เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ศา Read more

114 total views, 5 views today

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ สมัครเข้ารับการอบรม “การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกแผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ (Turnitin)”

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั Read more

138 total views, no views today