ขอเชิญรับฟังการนำเสนอข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพลิกโฉม การจัดกลุ่มและจัดทำรายงานสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร

No views yet

No views yet

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯรับฟังการนำเสนอข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพลิกโฉมการจัดกลุ่มและจัดทำรายงานสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร

        เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 คณะกร Read more

437 total views, 1 views today

แนวทางในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564

แนวทางในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียน Read more

7,347 total views, 2 views today