คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาคมเพื่อเป็นข้อมูลในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

       วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564  ณ Read more

18,669 total views, 2,371 views today

มหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ภาคเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

       เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ศาสตา Read more

301,329 total views, 2,352 views today

ม.นเรศวร นำนักเรียนทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ม.นเรศวร นำนักเรียนทุนพระราชทาน “โครงการ Read more

325,938 total views, 2,351 views today

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ Read more

402,959 total views, no views today

รายงานผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน เพื่อประกอบการจัดทำแผนพลิกโฉม การจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัย NU Reinventing Plan (พ.ศ.2565-2569)

รายงานผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน เพื่ Read more

160,172 total views, 1 views today

ม.นเรศวร ขานรับนโยบาย รมว.อว. มุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศาสตร Read more

214,600 total views, 1 views today