ม.นเรศวร จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 

       วันที่ 28 กันยายน 2564  เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเคารพธงชาติและขับร้องเพลงชาติไทย ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวรสำหรับวันธงชาติไทย หรือThai National Flag Day ตามมติของ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย( Thai National Flag Day) แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ  

 

300,338 total views, 2,333 views today