โรงพยาบาล ม.นเรศวร รับมอบโล่ตรารับรองมาตรฐานระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง)

โรงพยาบาล ม.นเรศวร รับมอบโล่ตรารับรองมาตรฐานระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง)

       เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Center : GECC)  ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) จากนายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยผ่านระบบ Video Conference : Zoom Meeting ณ ห้อง CC – 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
       ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับเป็นเลิศ เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการดำเนินงาน ที่ทำให้ได้รับรางวัลระดับเป็นเลิศในครั้งนี้ว่า “กว่า 7 ปี ที่กระผมได้บริหารงาน ได้นำ Patient journey map เข้ามาช่วย ติดตามดูว่าคนคนนึงเข้ามาในโรงพยาบาลตั้งแต่ขั้นตอนแรก ถึงขั้นตอนสุดท้าย ในแต่ละแผนกเค้าเดินไปตรงไหนบ้าง แผนกลงทะเบียน นั่งรอตรวจ ไปเจาะเลือด เอกซเรย์ กลับมานั่งรอ เพื่อตรวจกับหมอ จ่ายเงิน ไปรับยา ฯลฯ เราใช้ Patient journey map มาใช้เพื่อดูว่าในแต่ละแผนก แต่ละโรคเค้าจำเป็นต้องเดินไปที่ไหนบ้าง ซึ่งนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงทั้งวิธีการต้อนรับหาวิธีการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้สะดวกขึ้นครับ เพียงแค่เราสมมุติว่าตนเองเป็นผู้ป่วย เอาใจเขามาใส่ใจเรา ก็จะเป็นแรงบวกที่ทำให้เรายิ่งปฏิบัติงานด้วยความที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ เห็นความทุกข์ของเขาสิ่งใดที่ช่วยให้หายได้มีรอยยิ้มและความประทับใจได้ เราก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุด ยิ่งในช่วงวิกฤติโรคระบาดยิ่งต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ผนวกกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ คนไข้ และบุคลากรของเรา เช่น ระบบการแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาผ่านโทรศัพท์ด้วยเทคโนโลยี 5G Telemedicine คนไข้ไม่ต้องเข้ามาในโรงพยาบาล คุณหมอตรวจผ่านทางโทรศัพท์ เห็นหน้ากัน ส่งยาทางไปรษณีย์ ลดความแออัด ลดความเสี่ยงได้ให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้ครับ”

« 1 ของ 2 »

329 total views, 1 views today