มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดคุ้งวารี จังหวัดพิษณุโลก

       เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564 ณ วัดคุ้งวารี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีดร.บุญทรัพย์ พานิชการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ุ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน คณบดี ผู้อำนวยการ นิสิตและบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนโดยรอบ ร่วมพิธีการถวายกฐินในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนสร้างกำแพงโดยรอบบริเวณวัด และสืบสานประเพณีอันดีงามของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งร่วมกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ทั้งนี้กฐินสามัคคียอดรวมสุทธิ 874,523 บาท ในส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวรยอดสุทธิ 175,618 บาท

« 1 ของ 2 »

 

230 total views, 6 views today