ม.นเรศวร จัดประชุมทำความเข้าใจวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK อย่างถูกวิธี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

        เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ คุณอมรรัตน์ ทัศนกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก พร้อมด้วย ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นที่ปรึกษาในการประชุมเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK ที่จะใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะทีมแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ให้ความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK และหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ ATK กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 30 ธันวาคมนี้ ทั้งนี้มี ผู้แทนกิจการนิสิตของแต่ละคณะ วิทยาลัย โรงเรียน กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และเพิ่มพูนทักษะในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ต่อไป ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา

 

114 total views, 5 views today