ดาวน์โหลด สัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

โลโก้ (เทา - แสด) กดเพื่อ Download
 โลโก้ (ขาว - เทา - ดำ) กดเพื่อ Download
 โลโก้ (ขาว - ดำ) กดเพื่อ Download

Patpern Naresuan University

30th NU Mascot 

ท้ายกระดาษเอกสารทางราชการ