สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

มน.(NU) คือ อักษรย่อทางราชการ ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

     นเรศวร คือพระนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์มหากษัตราธิราชผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยให้หลุดพ้นจากความเป็นประเทศราชของพม่า ครั้งเสียกรุงครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2112 ทรงประกอบวีรกรรม กล้าหาญนำชาติให้ก้าวสู่ความเป็นเอกราชเกรียงไกร เทียมไหล่นานาประเทศ ทรงเป็นพระมหากษัตรธิราช ทรงมีพระประสูติกาล ทรงพระเจริญวัยที่เมืองพิษณุโลก ทรงเป็นศรัทธา ความภูมิใจ เป็นศักดิ์ศรีของคนชาวพิษณุโลกและคนไทยทั้งชาติ

ตราสัญลักษณ์

[one_half]


ตราสัญลักษณ์ เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในท่านั่งพระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ตอนล่างพระแท่นมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยู่ภายในป้ายชายธง

[/one_half] [one_half last]

ตราสัญลักษณ์ เป็นรูปช้างศึก อยู่ในโล่ห์กลมแบบโบราณ
ตอนล่างรูปช้างศึกมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยู่ภายในป้ายชายธง
Download ตราสัญลักษณ์

[/one_half] [clear]

 

[one_half]

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย


ดอกไม้ คือ ดอกเสลา

[/one_half] [one_half last]

สีประจำมหาวิทยาลัย

สี คือ สีเทา-แสด 
สีเทา หมายถึงสีของสมอง แปลว่าความคิดหรือปัญญา
สีแสด หมายถึงสีของคุณธรรมและความกล้าหาญ
สีแสดประกอบด้วย
สีแดง หมายถึงสมเด็จพระนเรศวร แปลว่าความกล้าหาญ
สีเหลือง หมายถึงพระพุทธชินราช แปลว่าคุณธรรม

[/one_half]