ปฏิทินกิจกรรมนิสิต

ปฏิทินกิจกรรมนิสิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

 

เทคนิคการดูปฏิทินการศึกษาและปฏิทินกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านเครื่องมือต่างๆ สำหรับอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร มี 3 วิธี ดังนี้

  1. ผ่านเว็บไซต์
    เว็บไซต์ปฏิทินการศึกษา  https://goo.gl/r9PoNz
    เว็บไซต์ปฏิทินกิจกรรมนิสิต  https://goo.gl/PghiNf

  1. ผ่าน สมาร์ทโฟน โดยใช้QR code

เปิดแอปสแกน QR code (แนะนำแอป QR droid, QR code scanner, Barcode scanner ทั้งระบบ iOS และ Andriod) แอปจะเปิดการทำงานของกล้อง นำกล้องมาถ่ายที่สัญลักษณ์ QR code ที่เราต้องการ แอปจะทำการสแกนโดยอัตโนมัติ QR code และแสดงผลขึ้นมาทันที 

  1. การแอดปฏิทินการศึกษาและปฏิทินกิจกรรมนิสิต เข้าสู่Google Calendar ใน Compute การเพิ่มปฏิทินโดยใช้อีเมล์

ปฏิทินการศึกษา reg.app@nu.ac.th
ปฏิทินกิจกรรมนิสิต nuactivity@nu.ac.th

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานระบบสารสนเทศ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-1546
e-mail : is@nu.ac.th